CLINIQUE YN UNRHYW DDYLUNIO A DIOGELU REFRESH WNEUD WN76


4 179 rhwbio.


Mae sefydliad Clinique yn gwneud yr amhosibl yn bosibl: nid yw eich croen yn disgleirio â glendid ac yn gweithio'n iawn yn unig, mae'n barod i wrthsefyll effeithiau niweidiol yr amgylchedd.

Sut i'w ddefnyddio: Defnyddiwch ychydig bach o'r cynnyrch ar yr wyneb llaith yn y cyfeiriad o'r talcen i'r llinell ên a'i ddosbarthu gyda'ch bysedd neu'ch sbwng.

EAN-Code: 20714918484