Pirs û Bersîv


Di vê beşê de hîn nehatiye bersîv kirin. Ji bo pirsê xwe bipirsin, bi awayekî jêrîn dagirtin:


Ji kerema xwe navê nav xwe binivîse

Ji kerema xwe E-nameyê binivîse

Pirsgirêkê