Oculosan आँखा छोड्छ


अक्टोकस-आँखा-ड्रपहरू

प्रश्न। शुभ दिन, म Oculosan आँखा को आदेश swiss-apteka.com बाट ड्रप गर्न चाहन्छु। वितरण जर्मनीमा हुनुपर्दछ। के आँखा जर्मनीमा पठाउन सकिन्छ? यदि हां भने, मैले यो कसरी आदेश गर्नुपर्छ? सर्वश्रेष्ठ सादर, पाओलो

उत्तर। हो हामी जर्मनीमा स्विस पोस्ट पठाउन सक्छौं। यो 60euro अतिरिक्त वेतनको बारेमा हुनेछ। तलको फारम भर्नुहोस्:

अनलाइन अनुप्रयोग

कृपया नाम प्रविष्ट गर्नुहोस्

कृपया फोन प्रविष्ट गर्नुहोस्

कृपया तपाईंको ई-मेल प्रविष्ट गर्नुहोस्

अनुप्रयोग पाठ भर्नुहोस्

03.05.2019