පුවත්

DUL-X නිෂ්පාදන බෙදා හැරීම
23.07.2019

Dull X යනු මාංශ පේශි සහ ඒකාබද්ධ සත්කාර පද්ධතියකි! DUL-X නිෂ්පාදන ස්විට්සර්ලන්තයේ නිෂ්පාදනය කර සංවර්ධනය කරනු ලැබේ.

තවත්
Oculosan ඇස අඩුයි
03.05.2019

සුභ දවසක්, මම ස්විස්- apteka.com වෙතින් ඕකුලෝසන් අක්ෂි බිංදු ඇණවුම් කිරීමට කැමතියි.

තවත්
පල්ලිය
24.10.2018

ස්විට්සර්ලන්තයේ සියලුම වර්ගයේ ඔසු පැල්ලම් සහ මිල ගණන්

තවත්
රුසියානු නාමාවලිය
29.08.2018

රුසියාවට තැපැල් යැවීම ලබා ගත හැකි අතර අපි රුසියානු අනුවාදයක් සාදනු ලැබුවා.

තවත්