స్వప్నం షిఫ్ట్ షీప్టర్ 2 X 100 G


1 004 రబ్.


సోప్ డోవ్ షీ బటర్

క్రీమ్ - సబ్బు డోవ్ ఆలింగనం సున్నితత్వం చర్మం సున్నితమైన మరియు తేమ అవుతుంది ఇది సాకే షియా వెన్న ధన్యవాదాలు కలిగి ఉంది.

ప్యాకింగ్: 2 pcs x 100 g

EAN- కోడ్: 8711600804388