Fostal


Lahat ng uri ng bawal na gamot Fostal mula sa Switzerland. Ang posibilidad ng paghahatid ay tinukoy sa naunang kahilingan.

PHOSTAL Erstbeh. Injektionssuspension Suspensyon 4X5 ml Stall yes 984806 48 750rub.

PHOSTAL Forts. Injektionssuspension Suspensyon 5 ml Stall yes 984812 43 400rub.

PHOSTAL 5-Gräsermischung Anf Be 4 Fl 5 ml walang data 4x5 ml Stall yes CH4984401 27 250 kuskusin.

PHOSTAL 5-Gräser 4-Getreidemi Anf Be 4 Fl 5 ml walang data 4x5 ml Stall yes CH4984418 27 250rub.

PHOSTAL Dermatophagoid farinae Anf Maging 4 Fl 5 ml walang data 4x5 ml Stall yes CH4984430 27 250rub.

PHOSTAL Dermatophagoid pterony Anf Be 4 Fl 5 ml walang data 4x5 ml Stall yes CH4984447 27 250rub.

PHOSTAL Hausstaubmilben Anf Be 4 Fl 5 ml walang data 4x5 ml Stall yes CH4984453 27 250rub.

PHOSTAL Alternatibong Alternatibo Anf Maging 4 Fl 5 ML walang data 4x5 ml Stall yes CH4984476 27 250rub.

PHOSTAL 3-Bäume Anf Be 4 Fl 5 ml walang data 4x5 ml Stall yes CH4984499 27 250 kuskusin.

PHOSTAL 5-Gräser, Roggen Anf Be 4 Fl 5 ml walang data 4x5 ml Stall yes CH4984507 27 250rub.

PHOSTAL Katzenhaar Anf Maging 4 Fl 5 ml walang data 4x5 ml Stall yes CH4984536 27 250rub.

PHOSTAL Hundehaar Anf Maging 4 Fl 5 ml walang data 4x5 ml Stall yes CH4984542 27 250rub.

PHOSTAL Wiesenlieschgras Anf Be 4 Fl 5 ml walang data 4x5 ml Stall yes CH4984565 27 250rub.

PHOSTAL Spitzwegerich Anf Be 4 Fl 5 ml walang data 4x5 ml Stall yes CH4984571 27 250rub.

PHOSTAL Hohe Ambrosie Anf Be 4 Fl 5 ml walang data 4x5 ml Stall yes CH4984660 27 250rub.

PHOSTAL Birke Anf Be 4 Fl 5 ml walang data 4x5 ml Stall yes CH4984683 27 250 kuskusin.

PHOSTAL Erle An Be 4 Fl 5 ml walang data 4x5 ml Stall yes CH4984708 27 250 kuskusin.

PHOSTAL Beifuss Anf Be 4 Fl 5 ml walang data 4x5 ml Stall yes CH4984714 27 250 kuskusin.

PHOSTAL Esche Anf Maging 4 Fl 5 ml walang data 4x5 ml Stall yes CH4984743 27 250 kuskusin.

PHOSTAL Buche Anf Maging 4 Fl 5 ml walang data 4x5 ml Stall yes CH4984766 27 250 kuskusin.

PHOSTAL Hasel Anf Maging 4 Fl 5 ml walang data 4x5 ml Stall yes CH4984772 27 250rub.

PHOSTAL Glaskraut Anf Be 4 Fl 5 ml walang data 4x5 ml Stall yes CH4984789 27 250 kuskusin.

PHOSTAL Beifuss, 5-Gräser Anf Be 4 Fl 5 ml walang data 4x5 ml Stall yes CH4984795 27 250rub.

PHOSTAL Birke, Esche Anf Be 4 Fl 5 ml walang data 4x5 ml Stall yes CH4984803 27 250rub.

PHOSTAL 3-Bäume, Esche Anf Be 4 Fl 5 ml walang data 4x5 ml Stall yes CH4984826 27 250rub.

PHOSTAL 5-Gräsermischung Fortsetz Maging Fl 5 ml walang data 5 ml Stall yes CH4985056 21 400 kuskusin.

PHOSTAL 5-Gräser 4-Getreidemi Fortsetz Be Fl 5 ml walang data 5 ml Stall yes CH4985062 21 400 kuskusin.

PHOSTAL Dermatophagoid farinae Fortsetz Be Fl 5 ml walang data 5 ml Stall yes CH4985085 21 400 kuskusin.

PHOSTAL Dermatophagoid pterony Fortsetz Be Fl 5 ml walang data 5 ml Stall yes CH4985091 21 400 kuskusin.

PHOSTAL Hausstaubmilben Fortsetz Be Fl 5 ml walang data 5 ml Stall yes CH4985116 21 400 kuskusin.

PHOSTAL Alternatibong alternatibo Fortsetz Maging Fl 5 ML walang data 5 ml Stall yes CH4985122 21 400 kuskusin.

PHOSTAL 3-Bäume Fortsetz Be Fl 5 ml walang data 5 ml Stall yes CH4985145 21 400 kuskusin.

PHOSTAL 5-Gräser, Roggen Fortsetz Maging Fl 5 ml walang data 5 ml Stall yes CH4985151 21 400 kuskusin.

PHOSTAL Katzenhaar Fortsetz Be Fl Fl 5 ml walang data 5 ml Stall yes CH4985174 21 400 kuskusin.

PHOSTAL Hundehaar Fortsetz Be Fl 5 ml walang data 5 ml Stall yes CH4985180 21 400 kuskusin.

PHOSTAL Wiesenlieschgras Fortsetz Be Fl 5 ml walang data 5 ml Stall yes CH4985240 21 400 kuskusin.

PHOSTAL Spitzwegerich Fortsetz Be Fl 5 ml walang data 5 ml Stall yes CH4985257 21 400 kuskusin.

PHOSTAL Hohe Ambrosie Fortsetz Be Fl 5 ml walang data 5 ml Stall yes CH4985286 21 400 kuskusin.

PHOSTAL Birke Fortsetz Be Fl 5 ml walang data 5 ml Stall yes CH4985300 21 400 kuskusin.

PHOSTAL Erle Fortsetz Be Fl 5 ml walang data 5 ml Stall yes CH4985317 21 400 kuskusin.

PHOSTAL Beifuss Fortsatz Be Fl 5 ml walang data 5 ml Stall yes CH4985323 21 400 kuskusin.

PHOSTAL Esche Fortsetz Be Fl 5 ml walang data 5 ml Stall yes CH4985369 21 400 kuskusin.

PHOSTAL Buche Fortsetz Maging Fl 5 ml walang data 5 ml Stall yes CH4985375 21 400 kuskusin.

PHOSTAL Hasel Fortsetz Maging Fl 5 ml walang data 5 ml Stall yes CH4985381 21 400 kuskusin.

PHOSTAL Glaskraut Fortsetz Be Fl 5 ml walang data 5 ml Stall yes CH4985398 21 400 kuskusin.

PHOSTAL Beifuss, 5-Gräser Fortsetz Be Fl 5 ml walang data 5 ml Stall yes CH4985406 21 400 kuskusin.

PHOSTAL Birke, Escort Fortsetz Be Fl 5 ml walang data 5 ml Stall yes CH4985412 21 400 kuskusin.

PHOSTAL 3-Bäume, Esche Fortsetz Be Fl 5 ml walang data 5 ml Stall yes CH4985429 21 400 kuskusin.

PHOSTAL Olive Anf Maging 4 x 5 ml walang data 4x5 ml Stall yes CH5346068 27 250 kuskusin.

PHOSTAL Olive Fortsetz Maging 5 ml walang data 5 ml Stall yes CH5346074 21 400 kuskusin.

Upang mag-aplay, pumunta sa mga contact

Online na application

Mangyaring magpasok ng isang pangalan

Mangyaring magpasok ng telepono

Mangyaring ipasok ang iyong E-mail

Punan ang teksto ng application

24.10.2018