TOP TEN NATRII HYPOCHLOR 5% GIẢI PHÁP KỸ THUẬT 12 X 1 LT


5 202 chà.


HYUNDCH TOP HYENCHLOR% TEN

Dung dịch natri Hypochlorite 5%

Đặt: chai 12 cho 1 l

Mã EAN: 7612669000913