địa chỉ liên lạc


Số điện thoại liên lạc ở Thụy Sĩ: + 41 795 624 644
Kết nối nhanh: Viber, Whats Up, Telegram: + 7 915 446 41 14
Giao hàng tại Châu Âu: DHL công ty vận chuyển
Giao hàng tại Mỹ: UPS, DHL
Giao hàng đến châu Á: SF-Express
Điểm vấn đề ở Nga: Chi nhánh của công ty vận tải SDEK và Bưu điện Nga.
Các vấn đề tại Kazakhstan và Belarus: Chi nhánh của công ty vận tải SDEK
Giao hàng đến địa chỉ: bởi các dịch vụ bưu chính của đất nước của bạn
Ứng dụng cho việc cung cấp bất kỳ hàng hóa từ Thụy Sĩ, viết:
Viber, Whats Up, Telegram: + 7 915 446 41 14
WeCHAT: buyservice24
E-mail: info@swiss-apteka.com

Ứng dụng trực tuyến

Vui lòng nhập tên

Vui lòng nhập số điện thoại

Vui lòng nhập E-mail của bạn

Điền vào văn bản ứng dụng